PRAHA: +420 245 007 001 | Email: gtmt@gtmt.cz |
BRNO: +420 552 305 229 | Email: brno@gtmt.cz |

bonita společnosti
NEMUSÍ BÝT TAJNÁ

Společnost GTMT Corporation s.r.o. transparentně zveřejňuje potvrzení o neexistenci závazků společnosti, vůči finančnímu úřadu, státním orgánům, orgánům veřejné moci, zdravotním pojišťovnám i dalším institucím.

Uvedené dokumenty jsou elektronicky podepsány a doručovány prostřednictvím ze zákona povinně zřízené datové schránky společnosti. Takto přijaté dokumenty jsou průběžně doplňovány a aktualizovány tak, aby byla zachována jejich platnost.

I když zveřejnění výše uvedených dokumentů není ze zákona vyžadováno, naše společnost si zakládá na transparentnosti a čistotě vzájemné spolupráce i etickém podnikání.

V případě potřeby aktualizace nebo zaslání konverze dokumentů, prosím kontaktujte sekretariát společnosti.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY:

Veřejně přístupné dokumenty bez potřeby autorizace.

Omlouváme se, nyní právě připravujeme.

ORGÁNY FINANČNÍ SPRÁVY:

Veřejně přístupné dokumenty bez potřeby autorizace.

  • Připravujeme

ORGÁNY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ:

  • Připravujeme

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY:

  • Připravujeme

Upozornění:

Výše uvedené dokumenty slouží pouze k nahlédnutí prostřednictvím internetové prezentace. Jakékoli použití, využití či jiné nakládání s obsahem těchto dokumentů, je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem vlastníka.

KONTAKTUJTE NÁS:

PRAHA: +420 245 007 001   -   BRNO: +420 552 305 229

Pracovníci centrály společnosti vám jsou k dispozici pravidelně každý pracovní den v rozmezí od 9:00 do 17:00 hodin.

V případě potřeby kontaktu s jednotlivými sekcemi společnosti, prosíme navštivte jejich internetové stránky a vyhledejte si potřebný kontakt.